Studijní obory pro akademický rok 2017/2018

Název studijního oboru

Andragogika v profilaci na personální management

Fakulta FF
Studium jednooborové, bakalářské, kombinované
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 45
Počet uchazečů pro tento akad. rok 172
Počet přijatých pro tento akad. rok 48
Studium garantuje

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

tel: +420 585 633 407

organizační pracovník:

Lucie Podstatová

e-mail: lucie.podstatova@upol.cz

tel.: 585 633 499

Charakteristika oboru

Cílem studia je poskytnout teoretické znalosti o andragogické, sociologické a psychologické problematice lidských zdrojů v hospodářské praxi, ve veřejné správě a v neziskovém sektoru. Studium je orientováno i na formování specifických dovedností, které absolvent může uplatnit při výběru, motivování, vedení a hodnocení pracovníků v organizaci.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studia jsou disponováni k výkonu řídící a odborné práce na úrovni nižšího a středního managementu v podnicích, ve veřejné správě a v neziskovém sektoru se zaměřením na, vedení pracovníků v institucích a vzdělávání pracovníků v rámci procesu řízení pracovního výkonu.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědných disciplínách.

Zpět